Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Sáu, Ngày 8/4/2022 14:41:42
Haseco: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:


1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022;

- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Thông qua các tờ trình: Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022;  Trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2022; Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Thời gian: 8 giờ, Sáng Thứ bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng.  Số 18 Hoàng Diệu - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

4. Thành phần: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt đến ngày 30/3/2022

Trân trọng thông báo.

Ghi chú:

- Cổ đông tham dự phải đảm bảo sức khỏe và phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý cũng như của Ban tổ chức đại hội về phòng dịch COVID -19.

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này;

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật và đăng tải tại liên kết cuối trang nàyi;

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;

- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 5/5/2022

Xác nhận và liên hệ: 

- Phòng HCTH - CTCP Chứng khoán Hải Phòng

- Số: 7 Lô 28A Lê Hồng Phong – Ngô Quyền - HP

- Bà Vũ Thị Ngọc Lan – 0934.242.288

- ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266

* Liên kết tải tài liệu Đại hội: Tai liệu đại hội

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS. Vũ Dương Hiền - Chủ tịch (đã ký)


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: CBTT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
Haseco: CBTT Báo cáo thường niên 2021
Haseco: Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5 năm 2022
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 03/2022
Haseco: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2021
Haseco: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
Haseco: CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 02/2022
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |