Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Sáu, Ngày 8/4/2022 13:32:42
Haseco: CBTT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
Để tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp Luật, Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng (Haseco) xin công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:


Link (file PDF):
CBTT gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

 

Trân trọng báo cáo!

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: CBTT Báo cáo thường niên 2021
Haseco: Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5 năm 2022
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 03/2022
Haseco: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2021
Haseco: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
Haseco: CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 02/2022
Haseco: CBTT về việc miễm nhiệm, bổ nhiệm Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ.
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |