Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Sáu, Ngày 22/10/2021 16:51:21
Haseco: CBTT Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng (Haseco) thông báo lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi địa điểm trị sở chính , chi tiết vui lòng xem file đính kèm:


Link (file PDF):
 CBTT Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

Trân trọng báo cáo!

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 4/2021
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 09/2021
Haseco: CBTT ngày đkcc thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 08/2021
Haseco thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2021
Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2021
Haseco: Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |