Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Tư, Ngày 7/4/2021 8:19:8
Thông báo kết quả bán đấu giá CP CTCP Tin học và Công nghệ Hàng Hải
Công ty CP chứng khoán Hải Phòng (Haseco) là Tổ chức thực hiện đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng Hải. Haseco đã tiến hành tổ chức phiên đấu giá vào hồi 15h30 ngày 06/04/2021, kết quả phiên đấu giá như sau:


- Tổng số cổ phần chào bán công khai: 1.375,26CP

- Tổng số NĐT đăng ký tham dự mua cổ phần: 02 Nhà đầu tư (Trong đó: 02 NĐT cá nhân trong nước, 0 NĐT tổ chức)

- Tổng số cổ phần đăng ký mua: 1.475,26 CP ( Tương ứng tỷ lệ 107,27% so với tổng CP chào bán)

- Số phiếu hợp lệ: 02 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tổng số cổ phần trúng đấu giá: 1.375,26CP ( Chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số lượng cổ phần chào bán)

- Tổng số Nhà đầu tư trúng đấu giá: 01 NĐT

- Giá đặt mua bình quân: 195.093 đồng/CP

- Giá trúng cao nhất: 195.100 đồng/CP

- Giá trúng thấp nhất: 195.100 đồng/CP

- Giá trúng bình quân: 195.100 đồng/CP

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 03/2021
Haseco: CBTT bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS
Haseco: CBTT Báo cáo thường niên 2020
Haseco: Điều chỉnh lãi suất margin (áp dụng từ ngày 2/4/2021)
Haseco: Triển khai dịch vụ hợp tác đầu tư kinh doanh
Haseco: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020
Haseco: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT chốt danh sách trả cổ tức năm 2020
TB lượng đăng ký mua CP CTCP Tin học và Công nghệ Hàng Hải
Haseco: CBTT về thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |