Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Ba, Ngày 6/4/2021 10:56:9
Haseco: CBTT bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS
Ngày 5 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2021-2026) đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để tiến hành bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và trưởng BKS. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:


File đính kèm (file PDF): 
CBTT bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS

Trân trọng báo cáo!

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: CBTT Báo cáo thường niên 2020
Haseco: Điều chỉnh lãi suất margin (áp dụng từ ngày 2/4/2021)
Haseco: Triển khai dịch vụ hợp tác đầu tư kinh doanh
Haseco: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020
Haseco: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT chốt danh sách trả cổ tức năm 2020
TB lượng đăng ký mua CP CTCP Tin học và Công nghệ Hàng Hải
Haseco: CBTT về thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo bán đấu giá cổ phần để thoái vốn của CTCP Cảng Hải Phòng
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |