Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Sáu, Ngày 26/3/2021 14:45:29
Haseco: Triển khai dịch vụ hợp tác đầu tư kinh doanh
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng (Haseco) thông báo triển khai dịch vụ Hợp tác đầu tư kinh doanh. Đây là một sản phẩm tiện ích mới cho khách hàng của Haseco. Theo đó, nhà đầu tư có thể hợp tác với Haseco để hưởng một mức thu nhập hấp dẫn, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

File PDF đính kèm: Thông báo triển khai dịch vụ hợp tác đầu tư kinh doanh

 

Trân trọng thông báo!


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020
Haseco: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT chốt danh sách trả cổ tức năm 2020
TB lượng đăng ký mua CP CTCP Tin học và Công nghệ Hàng Hải
Haseco: CBTT về thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo bán đấu giá cổ phần để thoái vốn của CTCP Cảng Hải Phòng
Haseco: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2020
Haseco thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |