Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Sáu, Ngày 26/3/2021 14:21:19
Haseco: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) trân trọng thông báo tới quý Cổ đông về việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, cụ thể như sau:

Kính gửi: Quý cổ đông  CTCP Chứng khoán Hải Phòng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, nội dung như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

- Mã chứng khoán: HAC

- Sàn giao dịch: Upcom

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2021

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/5/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Hải Phòng; và các Chi nhánh của Công ty tại TP. Hà Nội và TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/5/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Chi tiết liên hệ theo địa chỉ:

Tại Hải Phòng: Số 24 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: (84-0225)3842335; Fax: (84-0225)3746266

Tại TP. HCM: Số 328 Võ Văn Kiệt, Quận I, Thành phố HCM

- Điện thoại:  (84-028)39207800; Fax: (84-028)39207825

Tại Hà nội: Số 163 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84-024)35747020; Fax: (84-024)35747019

Trân trọng thông báo!

 File pdf đính kèm: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT chốt danh sách trả cổ tức năm 2020
TB lượng đăng ký mua CP CTCP Tin học và Công nghệ Hàng Hải
Haseco: CBTT về thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo bán đấu giá cổ phần để thoái vốn của CTCP Cảng Hải Phòng
Haseco: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2020
Haseco thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 02/2021
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |