Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Năm, Ngày 25/3/2021 16:48:55
TB lượng đăng ký mua CP CTCP Tin học và Công nghệ Hàng Hải
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng là tổ chức trung gian thực hiện đấu giá bán cổ phần để thoái vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng Hải, xin trân trọng thông báo thông tin đăng ký đấu giá như sau:


Haseco đã tiến hành nhận tiền đặt cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải từ 8h30 ngày 15/3/2021 đến 15h00 ngày 25/3/2021, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần chào bán công khai: 1.375,26 CP

- Tổng số NĐT đăng ký tham dự mua cổ phần: 02 Nhà đầu tư (Trong đó : 02 NĐT cá nhân trong nước, 0 NĐT tổ chức)

- Tổng số cổ phần đăng ký mua:  1.475,26 CP ( Tương ứng với tỷ lệ 107,3% so với tổng khối lượng cổ phần chào bán)

- Tổng số tiền đặt cọc theo giá khởi điểm: 28.767.570 đồng

Bằng văn bản này, Haseco thông báo với  Quý Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng cùng toàn thể Quý nhà đầu tư tham gia mua đấu giá về khối lượng đăng ký mua để ra quyết định bỏ mức giá đấu phù hợp.

Trân trọng thông báo!

File đính kèm (*.PDF): Báo cáo số lượng đăng ký mua


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: CBTT về thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo bán đấu giá cổ phần để thoái vốn của CTCP Cảng Hải Phòng
Haseco: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2020
Haseco thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 02/2021
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 01/2021
Haseco: Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp tết Nguyên Đán năm 2021
Haseco: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |