Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Hai, Ngày 22/3/2021 16:58:35
Haseco: CBTT về thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)
Ngày 20/3/2021 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Theo đó, Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026) chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Link (file PDF): CBTT về thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)

Trân trọng thông báo!

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo bán đấu giá cổ phần để thoái vốn của CTCP Cảng Hải Phòng
Haseco: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2020
Haseco thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 02/2021
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 01/2021
Haseco: Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp tết Nguyên Đán năm 2021
Haseco: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |