Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Sáu, Ngày 5/3/2021 14:11:58
Haseco thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:


1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;

- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026);

- Thông qua các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020; Tờ trình phương án nhân sự bầu HĐQT; BKS nhiệm kỳ mới; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS. . .

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian: 8 giờ, Sáng Thứ bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2021

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng.  Số 18 Hoàng Diệu - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

4. Thành phần: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt đến ngày 18/2/2021

5. Đề cử ứng cử thành viên HĐQT; BKS

- Thủ tục, điều kiện ứng cử, đề cử, thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử quý vị cổ đông vui lòng xem bản Quy định về đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS được đăng tải trên website của Công ty.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; BKS xin gửi về Trụ sở công ty trước 17h00 ngày 18/3/2021. Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Ghi chú:

- Hiện nay do dịch COVID - 19 vẫn diễn biến phức tạp, để tạo điều kiện cho Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo các Quy định của Chính phủ và các Ban ngành liên quan, để bảo vệ chính mình cũng như cho cộng đồng đề nghị quý cổ đông hợp tác thực hiện:

+ Cổ đông/nhóm cổ đông nên ủy quyền cho một người đại diện tham dự để hạn chế số lượng người tham dự đại hội. Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc công ty. Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này

+ Cổ đông tham dự phải đảm bảo sức khỏe và phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý cũng như của Ban tổ chức đại hội về phòng dịch COVID -19

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;

- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 18/3/2021

Xác nhận và liên hệ: 

- Phòng HCTH - CTCP Chứng khoán Hải Phòng

- Số: 24 Cù Chính Lan - Hồng Bàng- Hải Phòng

- Bà Vũ Thị Ngọc Lan – 0934.242.288

- ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266

Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ liên tục được cập nhật theo file đính kèm dưới đây:

- Hồ sơ ứng cử, đề cử HĐQT, BKS (*.rar)

- Tài liệu Đại hội (*.rar)


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TS. Vũ Dương Hiền - Chủ tịch (đã ký)


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 02/2021
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 01/2021
Haseco: Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp tết Nguyên Đán năm 2021
Haseco: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020
Haseco: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
Haseco: CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 1/2021
Haseco: Thông báo sửa đổi đơn vị giao dịch tại Sở giao dịch HCM
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |