Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
HASECO PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ \ Phân tích Công ty
Tin đưa: Thứ Ba, Ngày 18/10/2016 10:5:46
Haseco: Báo cáo phân tích cổ phiếu MWG
Với sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ,dự kiến kết thúc năm tài chính 2016 MWG sẽ đạt được lợi nhuận khoảng 1700 tỷ đồng (tăng 58% so với 2015), tương ứng mức EPS đạt 11.564 đồng/cp. Mức giá kỳ vọng của MWG có thể đạt 150.300 đồng.


Xin vui lòng xem trong file đính kèm./.

File

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Báo cáo phân tích cổ phiếu PHR
Haseco: Báo cáo phân tích cổ phiếu DXP
Haseco: Báo cáo phân tích cổ phiếu CSV
DIG: TCT CP Phát triển Xây dựng - Báo cáo phân tích – Haseco
HAG Phân tích KQKD 2009 và khuyến nghị
Phân tích KQKD 2009 CTCP Licogi 16 (LCG)
Phân tích KQKD 2009 CTCP Tập Đoàn Hoa Sen (HSG)
Phân tích KQKD 2009 CTCP Tập Đoàn Hoa Sen (HSG)
SMC: CTCP Đầu tư Thương mại SMC - Báo cáo phân tích – Haseco
OPC: CTCP Dược phẩm OPC - Báo cáo phân tích – Haseco
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |