Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
HASECO PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ \ Phân tích Công ty
Tin đưa: Thứ Ba, Ngày 18/10/2016 10:1:31
Haseco: Báo cáo phân tích cổ phiếu PHR
Cao su Phước Hòa cũng đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu sản lượng cao su sản xuất 17.600 tấn; thu mua 10.000 tấn và tiêu thụ được 27.600 tấn cao su thiên nhiên. Giá bán bình quân là 26 triệu đồng/tấn và giá vốn 25 triệu đồng /tấn. Tuy nhiên chúng tôi dự đoán giá bán bình quân năm 2016 có thể đạt ít nhất 35 triệu đồng/tấn và doanh thu dự kiến đạt 1156 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 196 tỷ đồng. Với mức trích lập 20% LNST cho quỹ khen thưởng phúc lợi, thì EPS dự tính cho 2016 đạt 2.010 đồng/cp. Với rủi ro doanh nghiệp ở mức thấp thì giá hợp lý của cổ phiếu là 25.000 đồng/cp. Giá cổ phiêu PHR hoàn toàn có thể cao hơn nếu diễn biến giá caosu thuận lợi.


Xin vui lòng xem trong file đính kèm./.

File

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Báo cáo phân tích cổ phiếu DXP
Haseco: Báo cáo phân tích cổ phiếu CSV
DIG: TCT CP Phát triển Xây dựng - Báo cáo phân tích – Haseco
HAG Phân tích KQKD 2009 và khuyến nghị
Phân tích KQKD 2009 CTCP Licogi 16 (LCG)
Phân tích KQKD 2009 CTCP Tập Đoàn Hoa Sen (HSG)
Phân tích KQKD 2009 CTCP Tập Đoàn Hoa Sen (HSG)
SMC: CTCP Đầu tư Thương mại SMC - Báo cáo phân tích – Haseco
OPC: CTCP Dược phẩm OPC - Báo cáo phân tích – Haseco
CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ - Báo cáo phân tích - Haseco
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |