Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Tin đưa: Thứ Ba, Ngày 27/3/2018 9:20:46
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2018 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
Căn cứ Công văn số 202/PVOHP-HCTH ngày 23/03/2018 của Công ty CP Xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018 , Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:


1. Tên chứng khoán
: Cổ phiếu CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng.

2. Ngày chốt danh sách:  26/03/2018.

3. Mục đích sử dụng danh sách:  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

4. Tỷ lệ phân bổ quyền : 1:1 (01 cổ phiếu hiện hữu sẽ được 01 phiếu biểu quyết)

5. Thời gian thực hiện: 26/04/2018.

6. Địa điểm thực hiện: Số 441 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng , số điện thoại : 02253.262.124.

Chú ý: Tất cả các cổ đông thực hiện chuyển nhượng sau ngày 26/03/2018 sẽ không được hưởng quyền biểu quyết.

*Mọi thắc mắc xin và liên hệ SĐT: 02253.569108.

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
TB thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
CTCP Cảng Xanh VIP chốt danh sách cổ đông niêm yết trên sàn UPCOM
Thông báo trả cổ tức năm 2016 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
TB chi trả cổ tức năm 2016 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
CTCP Bến xe Hải Phòng thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2016
CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2017 CTCP Bến xe Hải Phòng
TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2016 CTCP ĐT và TM Hàng Hải Hải Phòng
TB chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 CTCP Đầu tư và TM Hàng hải Hải Phòng
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |