Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Tin đưa: Thứ Ba, Ngày 5/12/2017 16:36:50
CTCP Cảng Xanh VIP chốt danh sách cổ đông niêm yết trên sàn UPCOM
Căn cứ Công văn số 130/2017/CV-VGP của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại VSD và nộp hồ sơ đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM của Sở giao dịch Chứng khoỏn Hà Nội. Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:


1. Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP

2. Ngày chốt danh sách:  15/12/2017.

3. Mục đích sử dụng danh sách: Chốt danh sách cổ đông để công ty gửi thông báo cho các Cổ đông về việc niêm yết Cổ phiếu trên sàn UPCOM.

Sau thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/12/2017, Công ty sẽ ngừng mọi thủ tục liên quan tới điều chỉnh thông tin, chuyển nhượng cổ phiếu của các Cổ đông

Mọi thắc mắc xin liên hệ :  0225.8830333

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo trả cổ tức năm 2016 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
TB chi trả cổ tức năm 2016 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
CTCP Bến xe Hải Phòng thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2016
CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2017 CTCP Bến xe Hải Phòng
TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2016 CTCP ĐT và TM Hàng Hải Hải Phòng
TB chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 CTCP Đầu tư và TM Hàng hải Hải Phòng
TB chi trả cổ tức năm 2015 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2016 CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |