Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Tin đưa: Thứ Tư, Ngày 29/11/2017 15:58:11
Thông báo trả cổ tức năm 2016 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
Căn cứ Công văn số 717/PVOHP-HCTH của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng về việc chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2016. Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:


1. Tên chứng kho
án: Cổ phiếu CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng.

2. Ngày chốt danh sách:  29/11/2017.

3. Mục đích sử dụng danh sách: Trả cổ tức năm 2016

4. Tỷ lệ thực hiện : 2.3% vốn điều lệ

5. Cách thức thực hiện: Tất cả các cổ đông sẽ nhận tiền cổ tức tại CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng Số 441 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng

6. Thời gian thực hiện: Đầu tháng 12/2017

Chú ý:  Tất cả các cổ đông thực hiện chuyển nhượng sau ngày 29/11/2017 sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
TB chi trả cổ tức năm 2016 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
CTCP Bến xe Hải Phòng thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2016
CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2017 CTCP Bến xe Hải Phòng
TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2016 CTCP ĐT và TM Hàng Hải Hải Phòng
TB chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 CTCP Đầu tư và TM Hàng hải Hải Phòng
TB chi trả cổ tức năm 2015 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2016 CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Điều chỉnh ngày chốt danh sách, tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |