Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Tin đưa: Thứ Ba, Ngày 20/6/2017 10:43:53
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Theo yêu cầu của Cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Hải Phòng về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng là đơn vị quản lý sổ cổ đông cho Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Hải Phòng xin thông báo về trường hợp bị mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Cổ đông như sau:


- Tên cổ đông
: Nguyễn Văn Nhờ

- Số CMND: 030044415 cấp ngày 27/01/2010 tại Công an TP Hải Phòng

- Mã số cổ đông: VTR031

- Ngày cấp sổ: 8/8/2007

- Số cổ phần sở hữu: 3.700  (ba nghìn bảy trăm) cổ phần

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Văn Nhờ theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Giao dịch – CTCP Chứng khoán Hải Phòng

Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3842335; Fax: 0225.3746364

Trân trọng!

Tải thông báo: Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
TB chi trả cổ tức năm 2016 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
CTCP Bến xe Hải Phòng thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2016
CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2017 CTCP Bến xe Hải Phòng
TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2016 CTCP ĐT và TM Hàng Hải Hải Phòng
TB chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 CTCP Đầu tư và TM Hàng hải Hải Phòng
TB chi trả cổ tức năm 2015 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2016 CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Điều chỉnh ngày chốt danh sách, tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
TB thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2016 CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |