Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
Tin Tức
CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
16:58 | 28/06/2022
Căn cứ Công văn số 11/VTR – THCV/2022 ngày 25/6/2022 của Công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Hải Phòng về việc tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 29/6/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:
Haseco: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022
15:3 | 30/05/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) đã ký hợp đồng số 30.05/2022/HĐKT-NVT2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021
15:9 | 13/05/2022
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) trân trọng thông báo tới quý Cổ đông về việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cụ thể như sau:
Haseco: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021
10:51 | 12/05/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, như sau:
Xem tiếp ...
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT chốt danh sách trả cổ tức năm 2021   (11/05/2022)
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022   (09/05/2022)
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 4/2022   (09/05/2022)
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022   (20/04/2022)
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 2/2022   (14/04/2022)
Haseco: Thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty.   (12/04/2022)
Haseco: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022   (08/04/2022)
Xem tiếp ...

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |